fotos - algunes fotografies

  BTT - traçats amb la bici

  COUTeam - alifares entre amics

  CV - curriculum vitae

  logbook - hores de vol

  bloc - cal deixar coses per escritCopyleft 2o13 ~ www.akamc2.cat ~ miquelakamc2